فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد
1393/08/18
مخابرات مخابرات

مركزتلفن شهري

2 مركز 000/25 شماره اي

1 مركز5000 شماره اي

1 مركز 000/20 شماره اي

1 مركز 2000 شماره اي اشترينان

 

مركزتلفن روستايي

1 مركز 2000 شماره اي

11 مركز 368 شماره اي

3 مركز 1000 شماره اي

8 مركز 256 شماره اي

6 مركز 764 شماره اي

5 مركز مجهز به سيستم كافو نوري

2 مركز 512 شماره اي

 

 

مشترك تلفن ثابت : بروجرد 64653 مشترك : اشترينان 1184 مشترك روستاها : 10820 مشترك

مشترك تلفن همراه : 20272

دفتر بهره برداري شهرداري : 22 دفتر

دفتر خدمات ارتباطي : 4 دفتر

تلفن همگاني : 563 شماره شامل ، 121 شماره كارتي ، 340 شماره استيجاري ، 48 شماره رايگان و54 دستگاه سكه اي

 

ضريب نفوذ تلفن ثابت :

شهربروجرد : 25 شماره به ازاء هرصدنفر

روستايي : 13 شماره به ازاء هرصدنفر

شهرستان بروجرد : 22 شماره به ازاء هرصد نفر

كانال خروجي : 833 پورت ، كانال ورودي : 848 پورت ، ورودي وخروجي 381 كانال مجموعاً 5492 كانال

 

تعداد بازدید : 151
Powered by DorsaPortal