فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد
رفراندوم

رديف

نوع انتخابات

تعداد كل آراي ماخوذه

آراء نامزد منتخب نامزد منتخب

1

رفراندوم جمهوري اسلامي

130890

ـ

ـ

3

همه پرسي بازنگاري قانون اساسي

81985

ـ

ـ

تاریخ به روز رسانی: 1393/08/18
Powered by DorsaPortal