دفتر امور روستايي و شوراها
سخن روز :
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
  • اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان تشكيل گرديد.
    اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان تشكيل گرديد. اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان در تاريخ 29/10/98 در محل استانداري به رياست مدير كل دفتر امور روستايي و شوراها و با حضور اعضاء بر گزار شد.
  • همايش روز ملي روستا
    استاندار لرستان گفت: 500 ميليارد تومان اعتبارات خاص روستاها در 2سال اخيردر لرستان جذب شده كه بيانگر توجه خاص به روستا و روستاييان است.
دفتر امور روستایی
مجید آذربختی مدیرکل امور روستایی و شوراها
اخبار دفتر
 اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان تشكيل گرديد. اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان تشكيل گرديد.
اولين جلسه كميته انضباط كار دهياري هاي استان لرستان در تاريخ 29/10/98 در محل استانداري به رياست مدير كل دفتر امور روستايي و شوراها و با حضور اعضاء بر گزار شد.
1398/11/01
همايش روز ملي روستا همايش روز ملي روستا
استاندار لرستان گفت: 500 ميليارد تومان اعتبارات خاص روستاها در 2سال اخيردر لرستان جذب شده كه بيانگر توجه خاص به روستا و روستاييان است.
1398/07/23
برگزاري جلسه هم انديشي دهياران استان لرستان با حضور معاون محترم امور دهياريهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور برگزاري جلسه هم انديشي دهياران استان لرستان با حضور معاون محترم امور دهياريهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور
برگزاري جلسه هم انديشي دهياران استان لرستان با حضور معاون محترم امور دهياريهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور
1398/05/14
نشست معاونين و عاملين ذيحساب فرمامنداريهاي استان لرستان با مهندس غلامرضا عبدالهي مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استان لرستان نشست معاونين و عاملين ذيحساب فرمامنداريهاي استان لرستان با مهندس غلامرضا عبدالهي مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استان لرستان
نشست معاونين و عاملين ذيحساب فرمامنداريهاي استان لرستان با مهندس غلامرضا عبدالهي مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استان لرستان برگزار شد.
1398/04/16
تابلو اعلانات
Powered by DorsaPortal