فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد
1393/08/18
مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني
مديريت بازرگاني در سطح شهرستان وظيفه سياستگذاري تامين و توزيع كالاهاي اساسي را برعهده دارد كه در اين راستا ساماندهي اصناف و نظارت بر توزيع كالا و خدمات نيز بر عهده اين اداره ميباشد.

اداره بازرگاني شهرستان بروجرد شامل واحدهاي ذيل مي باشد:

1- امور اصناف و بازرگانان

2- كميسيون نظارت برسازمانهاي صنفي

3- امور فرش

4- امور بازرگاني خارجي

5- امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي

6- امور بازرسي و نظارت

7- ستاد خبري و رسيدگي به شكايات مردمي

8- هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات صنفي

شرح وظايف هر يك از واحدهاي مذكور بشرح ذيل مي باشد

1- امور اصناف و بازرگانان

انجمن نظارت برانتخابات سازمان هاي صنفي

شرايط ومدارك لازم جهت ثبت نام در انتخابات اتحاديه ها

شرايط انتخابات شوندگان :

1- تابعيت و معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران

2- نداشتن سابقه ورشكستگي به تقصير يا تقلب

مخالف نظام جمهوري اسلامي

4- داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي براي داوطلبان جديد و دارا بودن مدرك تحصيلي پايان تحصيلات ابتدايي جهت افرادي كه سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه را دارا مي باشند

5- حداكثر سن داوطلب در زمان ثبت نام نبايد بيش از 65 سال تمام باشد

6 - عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقي

مدارك لازم براي ثبت نام

1- ارايه فتوكپي پروانه كسب معتبر دائم

2- ارايه فتوكپي مدرك تحصيلي

3 - ارايه فتوكپي شناسنامه

4- ارايه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

5- ارايه آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر

6- سه قطعه عكس 4×3

مدارك لازم جهت دريافت پروانه كسب ايثارگري صرفاً شامل :

1 - جانباز ، همسر جانباز ، يكي ازفرزندان جانباز متوفي يا يكي از فرزندان جانباز از كار افتاده .

2 – آزاده ، همسر آزاده ، يكي ازفرزندان آزاده متوفي يا يكي از فرزندان آزاده از كار افتاده .

3 – اعضاي خانواده شهدا شامل : همسر ، فرزند ، والدين ، خواهر و برادر. 
 
 

مدارك لازم جهت صدور پروانه كسب

 

مدارك لازم جهت صدور كارت مباشر

1- معرفي نامه از بنياد مربوطه

2- فتوكپي سند يا اجاره نامه محل كسب

3- فتوكپي شناسنامه يك برگ

4- عكس 3در4 دو قطعه

پوشه و گيره يك عدد

فتوكپي كارت پايان خدمت

فتوكپي مدرك تحصيلي

داشتن مدرك فني براي مشاغل فني

استعلام از ادرات ذيربط

 فتوكپي كارت ملي                                                  

 

فتوكپي شناسنامه يك برگ

عكس 3در4 دو قطعه

فتوكپي كارت پايان خدمت

فتوكپي مدرك تحصيلي

گواهي عدم سوء پيشينه

 گواهي عدم اعتياد 

داشتن مدرك فني براي مشاغل فني

 
 
 لازم به ذكر است جهت دريافت پروانه كسب از اتحاديه ها نيز مدارك ذكر شده لازم و به جاي معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران درخواست كتبي از متقاضي پروانه كسب اخذ مي گردد .

2- كميسيون نظارت برسازمانهاي صنفي

كميسيون نظارت در شهرستانها با حضور رؤساي ادارات ذيل تشكيل مي گردد.

بازرگاني (رئيس كميسيون) - نماينده مطلع تام الاختيار فرمانداري - امور اقتصادي و دارايي - بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي – دادگستري - نيروي انتظامي - رئيس شوراي شهر- شهردار

رؤساي مجامع امورصنفيوظيفه كميسيون اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت ، نظارت برعملكرد مجامع و سازمانهاي صنفي ، ادغام ، تقسيم و تشكيل اتحاديه جديد و .....

ضمناً مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي صنفي نيز زير نظر كميسيون نظارت و مديريت بازرگاني بروجرد فعاليت مي نمايند.

((((مجامع امورصنفي))))

سازمانهاي غير دولتي كه زير نظر كميسيون نظارت و مديريت بازرگاني فعاليت مي نمايند و شرح وظايف آنها برابر ماده 37 قانون نظام صنفي مي باشد.

((((اتحايه ها))))

سازمانهاي صنفي متشكل ازافراد صنفي داراي پروانه كسب كه هيأت مديره ايشان با آراي اعضا ء براي مدت چها رسال انتخاب و وظايف ايشان برابر ماده 30 قانون نظام صنفي مي باشد.

3- امور فرش

تشكيل اتحاديه قالي بافان كه وظيفه اتحاديه فوق صدور پروانه كسب قالي بافي و كارت شناسايي قالي بافي مي باشد . معرفي افراد ي كه كارت شناسايي قالي بافي خود را تا تاريخ 29/12/82 از( مديريت جهاد كشاورزي ، سازمان صنايع دستي ، كميته امداد امام خميني (ره) اداره بهزيستي ، اداره تعاون و ... ) اخذ نموده اند جهت بيمه قالي بافي .

4- امور بازرگاني خارجي

1- ارايه راهنماي هاي لازم در خصوص اخذ كارت بازرگاني

2- جمع آوري آمار صادرات واحدهاي صادر كننده شهرستان و ارسال به مراجع ذيربط

3- راهنمايي افراد مراجعه كننده و بازرگانان به سازمان بازرگاني استان جهت انجام امور ثبت سفارش كالا و بازار يابي از طريق نقطه تجاري به آدرس اينترنتي Bazargani_lorestan@Yahoo.com

4- اطلاع رساني در خصوص نمايشگاههاي داخلي و خارجي

5- امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي

انجام كليه امور مربوط به كالاهاي كالا برگي از طريق نمايندگان و شركتها و ارتباط تنگاتنگ با اداره پست در خصوص انجام امور كالا برگ

1- صدور فرم كالا برگ نوزاد : مدارك لازم : اصل شناسنامه هاي خانوار و سربرگ كالا برگ

2- صدور فرم انتقالي : مدارك لازم : اصل شناسنامه هاي خانوار و سربرگ كالا برگ و كليه كالا برگها

3- صدور فرم ازدواجي : مدارك لازم : اصل شناسنامه هاي سرپرست خانوار عروس و داماد و شناسنامه عروس و داماد و سربرگ كالا برگ و كليه كالا برگها

4- انجام امور پذيرش تعويض كالا برگهاي منتقلين به شهرستان بروجرد : مدارك لازم : اصل شناسنامه هاي خانوار و فرم دوبرگي انتقالي به اين شهرستان

6- امور بازرسي و نظارت

اين امور اقدام به بازديدهاي دوره اي از واحدهاي توليدي ، سردخانه و انبارهاي سطح شهر نموده و تخلفات موجود را به تعزيرات حكومتي منعكس مي نمايد ضمن اينكه نظارت بر توزيع بهينه كالاهاي كالا برگي و يارانه دار و انجام طرحهاي نظارتي مقطعي مانند طرح ويژه نوروز ، طرح ماه مبارك رمضان و 000 از اين دست مي باشد . شايان ذكر است كه اكيپ بازرسي از خرده فروشان سطح شهر نيز در قالب اين امور اقدام به بازرسي از واحدهاي صنفي نموده و برحسب اولويت كالايي متخلفين را به هيات بدوي رسيدگي به تخلفات معرفي مي نمايد.

7- ستاد خبري و رسيدگي به شكايات مردمي

دريافت شكايات بصورت كتبي ، تلفني و حضوري در خصوص كليه كالا و خدمات و رسيدگي به شكايات واصله ، انجام كارشناسي از طريق اتحاديه هاي صنفي و مراجع دولتي ذيربط و در نهايت در صورت احراز تخلف تشكيل پرونده و ارسال به هيات بدوي يا تعزيرات حكومتي بر حسب نوع پرونده و پيش بيني قانون نظام صنفي

8- هيات بدوي رسيدگي به تخلفات

اين هيات كه مستقر در بازرگاني مي باشد متشكل از سه نفر شامل نمايندگان ادارات بازرگاني (رييس هيات) ، نماينده دادگستري (قاضي پرونده)، و نماينده مجامع امور صنفي (نماينده اصناف) مي باشد كه كار بررسي پرونده هاي متخلفين واحدهاي صنفي و صدور راي مربوطه تا مرحله اجراي حكم با همكاري نيروي انتظامي را بر عهده دارد.
 
تعداد بازدید : 109
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal