Warning: getimagesize(images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۶۲۷.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۶۲۷.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۸۹۰.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۸۹۰.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۸۶۰.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۸۶۰.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۷۹۲.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۷۹۲.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۸۳۱.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۸۳۱.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۶۲۷.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۶۲۷.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۸۹۰.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۸۹۰.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۸۶۰.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۸۶۰.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۷۹۲.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۷۹۲.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۸۳۱.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/file-۱۶۰۵۷۶۳۵۵۱۸۳۱.jpg'

فرماندار: ظرفیت‌های بروجرد در بحث گردشگری و بناهای_تاریخی ثبت شده بسیار زیاد است و می بایست با کمک بخش خصوصی و اعتباراتی که از استان به این مقوله اختصاص می‌یابد زمینه مناسب را جهت رونق گردشگری در شهرستان فراهم کنیم. «قاسمی» مدیرکل #میراث_فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری استان: شهرستان بروجرد به لحاظ سابقه تاریخی غنی و ظرفیت‌های گردشگری بسیاری که دارد می تواند در این زمینه رشد و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم کند. از دیگر موضوعات حضور #قاسمی در بروجرد مذاکره در مورد حل مشکلات برخی از متقاضیان تاسیسات #گردشگری شهرستان و تبادل نظر در مورد جذب و تسهیل سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و همچنین پیگیری #اعتبارات پیش بینی شده در خصوص جبران خسارات ناشی از بارندگی های پر حجم سال گذشته برای بناهای تاریخی را می توان اشاره کرد.

سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹

file-1605763551627.jpgfile-1605763551890.jpgfile-1605763551860.jpgfile-1605763551792.jpgfile-1605763551831.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید