Warning: getimagesize(images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۲.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۲.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۸.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۸.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۷.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۷.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۰.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۰.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۶.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۶.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۲.jpg'
There was a problem loading image 'images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۲.jpg'
There was a problem loading image 'images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۸.jpg'
There was a problem loading image 'images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۸.jpg'
There was a problem loading image 'images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۷.jpg'
There was a problem loading image 'images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۷.jpg'
There was a problem loading image 'images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۰.jpg'
There was a problem loading image 'images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۰.jpg'
There was a problem loading image 'images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۶.jpg'
There was a problem loading image 'images/۳۰/IMG-۲۰۲۰۱۱۲۰-WA۰۰۰۶.jpg'

IMG-20201120-WA0002.jpgIMG-20201120-WA0008.jpgIMG-20201120-WA0007.jpgاهم موضوعات مطرح شده در جلسه جهت اجرا از روز شنبه یکم آذر : ⁦⏹️⁩از روز شنبه در مبادی ورودی و خروجی شهر از سمت میدان آیت الله بروجردی و میدان زائران کربلا ، خروج خودروهای بومی از شهرستان و ورود خودروهای غیر بومی ممنوع می باشد. ⁦⏹️⁩ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی از شهرهای قرمز به دیگر شهرهای کشور ممنوع است. ⁦⏹️⁩ ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای قرمز ممنوع است. ⁦⏹️⁩اعمال جریمه یک میلیون تومانی برای خودروهای شخصی متخلف (در ۲۴ ساعت حداقل یکبار اعمال می شود) ⁦⏹️⁩تردد خودروهای شخصی از ساعت ۲۱ الی ۴ صبح در سطح شهر (به استثنای خودروهای مجاز به تائید فرمانداری) ممنوع است. اعمال جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای تردد خودروهای شخصی از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در سطح شهر ⁦⏹️⁩برقراری طرح ترافیکی در خیابانهای اصلی شهر (ساعات شلوغ و پر رفت و آمد) در روزهای آینده ⁦⏹️⁩عدم فعالیت مشاغل گروههای ۲،۳،۴ در سطح شهرستان ⁦⏹️⁩تعطیلی کامل تالارها ، باشگاههای ورزشی ، کافی شاپ ها ، قلیان سراها و سفره خانه های سنتی ⁦⏹️⁩رستورانها و اغذیه فروشی ها فقط بصورت غذای بیرون بر اجازه فعالیت دارند. ⁦⏹️⁩حضور حداکثر ۳|۱ (یک سوم) ظرفیت کارکنان دستگاههای ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با ماموریت های اساسی در محل کار با تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه ⁦⏹️⁩حضور حداکثر ۲|۱ (یک دوم) ظرفیت کارکنان سایر دستگاهها ⁦⏹️⁩لغو کلیه ماموریت‌های اداری غیر فوری - برگزاری جلسات با رعایت الزامات در فضای سربسته (حداکثر ۱۵ نفر) پنجشنبه ۲۹ آبان ۹۹

IMG-20201120-WA0000.jpgourIMG-20201120-WA0006.jpg


 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید