Warning: getimagesize(images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۵.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۵.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۵.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۵.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۴.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۴.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۳.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۳.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۵.jpg'
There was a problem loading image 'images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۵.jpg'
There was a problem loading image 'images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۵.jpg'
There was a problem loading image 'images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۵.jpg'
There was a problem loading image 'images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۴.jpg'
There was a problem loading image 'images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۴.jpg'
There was a problem loading image 'images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۳.jpg'
There was a problem loading image 'images/۱/IMG-۲۰۲۱۰۱۰۵-WA۰۰۱۳.jpg'

جلسه هماهنگی و پیگیری #شهرک_دام روستای دهکرد به ریاست #فرماندار و با حضور نماینده مردم شریف شهرستان بروجرد در مجلس ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس شهرکهای کشاورزی استان و جمعی از مدیران شهرستانی ذیربط دوشنبه ۱۵ دیماه ۹۹ در این جلسه مقرر شد اداره منابع طبیعی شهرستان در اسرع وقت پیگیری های لازم جهت انتقال و واگذاری سند زمینهای مربوطه به شهرداری را انجام دهد.

IMG-20210105-WA0015.jpgIMG-20210105-WA0015.jpgIMG-20210105-WA0014.jpgIMG-20210105-WA0013.jpg

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید