پس از اتمام زمان بندی بررسی صلاحیت نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اسامی نهایی و تعدا آرا نامزدهای انتخابات شهر بروجرد اعلام شد.

b_300_0_16777215_00_images_1200---.jpg

به گزارش روابط عمومی و کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بروجرد ، اسامی نهایی و کد نامزدهای شهر بروجرد به شرح ذیل می باشد:

b_300_0_16777215_00_images_03-29_rayeshora-1.jpg

b_300_0_16777215_00_images_03-29_rayeshora-2.jpg

b_300_0_16777215_00_images_03-29_rayeshora-3.jpg

b_300_0_16777215_00_images_03-29_rayeshora-4.jpg

b_300_0_16777215_00_images_03-29_rayeshora-5.jpg

 

 


لازم به ذكر است، در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز (تا پایان وقت اداری ۳۱ خرداد) هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید