در اين بازديد از داروهاي گياهي كه توسط داروسازي زاگرس فارمد توليد مي شود رونمايي شد همچنين از خط توليد داروسازي اكسير و كارخانجات زاگرس پوش  و بيسكويت شهدان بازديد بعمل آمد و مشكلات توليدي و بانكي كارخانجات ذكر شده عنوان گرديد.

b_300_0_16777215_00_images_23_IMG_8973.JPGb_300_0_16777215_00_images_23_IMG_8984.JPGb_300_0_16777215_00_images_23_IMG_9003.JPGb_300_0_16777215_00_images_23_IMG_9013.JPGb_300_0_16777215_00_images_23_IMG_9054.JPGb_300_0_16777215_00_images_23_IMG_9056.JPGb_300_0_16777215_00_images_23_IMG_9073.JPGb_300_0_16777215_00_images_23_IMG_9078.JPGb_300_0_16777215_00_images_23_IMG_9080.JPG

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید