Warning: getimagesize(images/۲۹/farmandari_borujerd-___CKB۱۲UdD۳hq___-۱.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/farmandari_borujerd-___CKB۱۲UdD۳hq___-۱.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/farmandari_borujerd-___CKB۱۲UdD۳hq___-۲.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/farmandari_borujerd-___CKB۱۲UdD۳hq___-۲.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/farmandari_borujerd-___CKB۱۲UdD۳hq___-۳.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸

Warning: getimagesize(images/۲۹/farmandari_borujerd-___CKB۱۲UdD۳hq___-۳.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home۲/borujer۱/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line ۱۵۵۸
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/۲۹/farmandari_borujerd-___CKB۱۲UdD۳hq___-۱.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/farmandari_borujerd-___CKB۱۲UdD۳hq___-۱.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/farmandari_borujerd-___CKB۱۲UdD۳hq___-۲.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/farmandari_borujerd-___CKB۱۲UdD۳hq___-۲.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/farmandari_borujerd-___CKB۱۲UdD۳hq___-۳.jpg'
There was a problem loading image 'images/۲۹/farmandari_borujerd-___CKB۱۲UdD۳hq___-۳.jpg'

پنجشنبه ۲۵ دیماه ۹۹ شهرک سیلیکون متال و نانو فناوری ایرانیان شهرستان بروجرد در فاز اول اجرایی خود در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار آغاز بکار نموده که با نهایی شدن این فاز (۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی) برای حدود ۶۰۰ نفر مستقیم و ۲۵۰۰ نفر غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد. این پروژه بزرگ نانو فناوری کشور ، در پنج فاز در دست احداث است که با تکمیل فازهای بعدی سهم بسزایی در رشد و توسعه و اشتغال شهرستان ایجاد خواهد کرد.farmandari_borujerd-___CKB12UdD3hq___-1.jpg

farmandari_borujerd-___CKB12UdD3hq___-2.jpgfarmandari_borujerd-___CKB12UdD3hq___-3.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید