b_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0001.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0004.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0005.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0006.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0007.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0008.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0009.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0010.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0013.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0021.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0016.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0018.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0020.jpgb_300_0_16777215_00_images_3_IMG-20210409-WA0013.jpgبه گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان عصر روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در یک بازدید سه ساعته فرماندار و دادستان بروجرد همراه با فرماندهی انتظامی شهرستان نظارت و بررسی میدانی از خیابان های سطح شهر ، بازار ، اصناف و منطقه تفریحی نظام آباد انجام دادند . در این بازدید سه ساعته فرماندار بروجرد و دادستان بروجرد با توجه به وضعیت بحرانی شهر و به منظور بررسی بیشتر محدودیتها ، نظارت و بازرسی از نزدیک را در بیشتر مناطق مرکزی شهر ، بازار و مناطق گردشگری نظام آباد و گلدشت در دستور کار خود قرار دادند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید