مقرر گرديد

  • ابتدا شهرداري طي يك نامه تقاضاي تسويه و تهاتر بدهي وام اخذ شده را از طريق بند و تبصره ۵ قانون بودجه بابت بدهي نيروهاي مسلح كه بابت عوارض و بهاي خدمات خود به شهرداري بدهكار مي باشند و هر دو از بودجه دولت استفاده مي نمايند به بانك سپه ارسال و پيگيري انجام كار در اسرع وقت بعمل آيد.
  • از تاريخ اين جلسه تا پايان خرداد ماه ۱۴۰۰ پيگيري بند يك توسط شهرداري و بانك سپه انجام پذيرد و از اقدام قضايي تا تاريخ فوق توسط بانك جلوگيري بعمل آيدb_300_0_16777215_00_images_3_9_WhatsApp-Image-2021-05-10-at-13.53.24-1.jpegb_300_0_16777215_00_images_3_9_WhatsApp-Image-2021-05-10-at-13.53.24-2.jpegb_300_0_16777215_00_images_3_9_WhatsApp-Image-2021-05-10-at-13.53.23.jpeg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید