جلسه آموزشی توجیهی نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای شهرستان بروجرد ۲۵ خرداد

b_300_0_16777215_00_images_03-25_amozesh-nf-1.jpg

b_300_0_16777215_00_images_03-25_amozesh-nf-2.jpgb_300_0_16777215_00_images_03-25_amozesh-nf-3.jpgb_300_0_16777215_00_images_03-25_amozesh-nf-4.jpg

b_300_0_16777215_00_images_03-25_amozesh-nf-5.jpg

b_300_0_16777215_00_images_03-25_amozesh-nf-6.jpg

b_300_0_16777215_00_images_03-25_amozesh-nf-7.jpg

b_300_0_16777215_00_images_03-25_amozesh-nf-8.jpg

b_300_0_16777215_00_images_03-25_amozesh-nf-9.jpg

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید