b_300_0_16777215_00_images_venee.jpg

اعضای اصلی و علی البدل ششمین دوره شورای شهر ونایی به شرح زیر می باشد:

اعضای اصلی:
۱- محمود گودرزی فرزند اسماعیل ۶۶۱ رای
۲- رضا گودرزی فرزند عباسعلی ۶۳۶ رای
۳- فاطمه معظمی گودرزی فرزند سیف اله ۵۵۷ رای
۴- کوروش گورزی فرزند عزیزاله ۴۹۰ رای
۵- محسن ترابی گودرزی فرزند رحیم ۳۸۰ رای

اعضای علی البدل:
۱- مهدی گودرزی فرزند یارعباس ۳۴۴ رای
۲- احسان معظمی گودرزی فرزند مهرعلی ۲۹۵ رای
۳- حسین معظمی گودرزی فرزند ماشاالله ۲۴۱ رای

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید