تشدید نظارت و بازرسی بر بازار
با مشارکت تعزیرات و اداره صمت و با هماهنگی و نظارت بازرسین فرمانداری بروجرد
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰

b_300_0_16777215_00_images_03-06_29aban_3nezarat-bar----bazar.jpgb_300_0_16777215_00_images_03-06_29aban_3nezarat-bar-----bazar.jpgb_300_0_16777215_00_images_03-06_29aban_3nezarat-bar------bazar.jpgb_300_0_16777215_00_images_03-06_29aban_3nezarat-bar-bazar.jpgb_300_0_16777215_00_images_03-06_29aban_3nezarat-bar--bazar.jpgb_300_0_16777215_00_images_03-06_29aban_3nezarat-bar---bazar.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید